KEM 2019

VÄLKOMMEN TILL KEM 2019
HELSINGBORG 13-14 MARS

Välkommen till Sveriges största kemkonferens!

Kemkonferensen riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag och organisationer och myndigheterna som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier i sin verksamhet.

Årets program är under arbete och precis som tidigare år kommer vi på Kem 2019 att presentera nyheter från branschen. Vi kommer också att att gå igenom och utvärdera ett antal aktuella händelser tillsammans med de inblandade aktörerna som varit på plats.

Kemkonferensen har anordnats sedan 2001

Kemkonferensen har anordnats sedan 2001 och arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget, i samverkan med Region Skåne.

KEM 2019 vänder sig till dig som jobbar inom kemindustrin, räddningstjänsten, sjukvården, polisen, kommunala beredskapssamordnare, länsstyrelser, statliga myndigheter, Sevesoföretagen och säkerhetschefer inom privat och offentlig sektor m.fl.

Varmt välkomna til KEM 2019 13-14 Mars i Helsingborg!

KEM 2019 KEM 2019 - Helsingborg 13-14 mars - KEM 2019

Vill ditt företag medverka i utställningen på KEM 2019?

På KEM 2019 bjuder vi in företag, myndigheter och organisationer för att presentera sina produkter och tjänster. Utställningen erbjuder även utställningsyta utomhus.

Vill ert företag också vara med och medverka i ett forum där du möter beslutsfattare, chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige, kontakta oss.

img/kem2019/slideLogos/drager.png
img/kem2019/slideLogos/incendium.png
img/kem2019/slideLogos/svebab.png
img/kem2019/slideLogos/scantec.png
img/kem2019/slideLogos/3mscott.png
img/kem2019/slideLogos/oleinitec.png
img/kem2019/slideLogos/stegcentralen.png
img/kem2019/slideLogos/bsf.png
img/kem2019/slideLogos/denios.png
img/kem2019/slideLogos/indupro.png
img/kem2019/slideLogos/baselight.png
img/kem2019/slideLogos/chemequip.png
img/kem2019/slideLogos/zeziola.png
img/kem2019/slideLogos/promoteq.png
img/kem2019/slideLogos/msb.png
img/kem2019/slideLogos/interspiro.png
img/kem2019/slideLogos/ferno.png
img/kem2019/slideLogos/less.png
img/kem2019/slideLogos/medical_care.png
Läs mer här